KITEX kereskedelmi szakmai nyelvvizsga

Figyelem!
Megszűnt a KITEX nyelvvizsga díjának csekkes befizetési lehetősége
. A vizsgázók vagy bankkártyával, vagy banki utalással fizethetnek. Számlaszám: FHB Bank 18203332-06013876-40010017
Az egyes vizsgarészekre külön is lehet jelentkezni. Komplex vizsgára jelentkezés esetében a sikeres részvizsgáról bizonyítványt bocsátunk ki, a másik részvizsga sikertelensége ellenére is.
A vizsga egynyelvű: közvetítőkészséget (fordítás, tolmácsolás) nem mér. 
A vizsgára jelentkezés online történik, amely a vizsgadíj beérkezésével válik érvényessé. A vizsgadíj kiegyenlítése az egyéni online oldal útmutatóját követve banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel történhet.
Bankszámlaszám: FHB Bank Zrt. 18203332-06013876-40010017
Alap- és felsőfokú vizsga csak a januári vizsgaidőszakban van. A szóbeli vizsga pontos időpontjáról e-mailben küldünk értesítést.

Az áprilisi vizsgaidőszakra február 1-től lehet online jelentkezni.

2014. áprilisi vizsgaidőszak

Vizsgaidőpontok:

Angol írásbeli vizsga és szóbeli vizsga beszédértés (magnóhallgatás) vizsgarésze: 2014. április 10.

Német írásbeli vizsga és szóbeli vizsga beszédértés (magnóhallgatás) vizsgarésze: 2014. április 11.

Szóbeli vizsgák időpontja: 2014. április 12-26.

Jelentkezési időszak: 2014. febr. 1. – 2014. febr. 28.

2014. októberi vizsgaidőszak

Vizsgaidőpontok:

Angol írásbeli vizsga és szóbeli vizsga beszédértés (magnóhallgatás) vizsgarésze: 2014. október 9.

Német írásbeli vizsga és szóbeli vizsga beszédértés (magnóhallgatás) vizsgarésze: 2014. október 10.

Szóbeli vizsgák időpontja: 2014. október 11-25.

Jelentkezési időszak: 2014. aug. 8. – 2014. szept. 5.
A KITEX szaknyelvi nyelvvizsgák díjtételei
 
szóbeli
írásbeli
komplex
Alapfok (B1)
6 000,-Ft
8 000,-Ft
14 000,-Ft
Középfok (B2)
11 000,-Ft
13 000,-Ft
23 000,-Ft
Felsőfok (C1)
12 000,-Ft
14 000,-Ft
26 000,-Ft
 
 
 

 

Felkészítő tanfolyamok 

Nyelvtanfolyamainkat azoknak ajánljuk, akiknél a diploma megszerzésének vagy a munkakör betöltésének feltétele az államilag elismert szakmai vagy általános nyelvvizsga, illetve szakmai nyelvtudás szükséges a szakma sikeresebb gyakorlásához.
Az aktuális tanfolyamok tudnivalói a www.kotk.hu/nyelvoktatas menüpontban találhatók.

Jelentkezés a nyelvvizsgára

A KITEX Kereskedelmi Szaknyelvi Vizsgára vagy a KITEX Idegenforgalmi Szaknyelvi Vizsgára jelentkezni a KIT Szakmai Nyelvoktatási és Vizsgaközpont internetes címén - http://www.kitex.hu/jelentkezes-nyelvvizsgara – lehet, bármelyik vizsgahelyre, csak a megadott jelentkezési időszakokban.
Aki nálunk, a KOTK-ban kíván vizsgázni, a helyszín rovatba a KOTK-t kell beírnia.
A vizsgára az jelentkezhet, aki 14. életévét betöltötte.
A fogyatékkal élők speciális kérésüket a jelentkezéskor írásban, a megfelelő igazolások csatolásával juttassák el a vizsgaközpontba. Az igazolásról a www.kitex.hu honlapon található információ.

Értesítés a vizsga időpontjáról és helyéről

A vizsgázó a vizsgák idejéről és helyéről a Vizsgaközpont honlapjáról (www.kitex.hu) elérhető saját vizsgázói oldalán tud tájékozódni. A beosztás utólag nem módosítható.

Eredmények közzététele, megtekintés

A vizsgák letétele után 30 napon belül a Vizsgaközpont közzé teszi az eredményeket, amelyekről a vizsgázók elektronikus úton tájékozódhatnak a saját vizsgázói oldalukon. A vizsga eredményéről a Vizsgaközpont telefonon nem ad felvilágosítást.
A vizsgázó minden írásban teljesített nyelvvizsga feladatát a feladatok megoldásával és az értékelési útmutatóval együtt, valamint szóbeli teljesítményének értékelését megtekintheti a Vizsgaközpontban, és saját megoldásairól kézzel másolatot készíthet. A másolás időtartama 30 perc. A megtekintés a Vizsgaközpont által meghatározott és a honlapon közzétett időpontban történik.  A megtekintésre bejelentkezni legkésőbb egy munkanappal a megadott időpont előtt a saját vizsgázói felületen keresztül  a  Vizsgaeredmények menüpont alatt lehet jelentkezni.
Különböző vizsgaidőszakokban letett szóbeli és írásbeli vizsgákról komplex nyelvvizsga bizonyítvány nem készül, együttes értéküket jogszabályok határozzák meg.  (Erről részletesebben az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjának honlapján  http://www.nyak.hu  olvashat.)
Ha a vizsgázó nem jelent meg a vizsgán, akkor visszatérítés kérhető a „Kérelem KITEX nyelvvizsga díjának regisztrációs díjjal csökkentett visszatérítéséhez” nyomtatvány  benyújtásával, a vizsgát követő 5 napon belül. Nyomtatvány letölthető a http://www.kitex.hu/ honlapról.

Hogyan zajlanak a KITEX vizsgák?

A vizsgázó a vizsga megkezdése előtt 20 perccel jelenjen meg a személyazonosság igazolására.
Az írásbeli vizsga megkezdése után 10 perccel az elkésett vizsgázó bebocsátható, de külön tájékoztatásra vagy a vizsga meghosszabbítására igényt nem tarthat. A vizsgázó az írásbeli vizsgára nyomtatott szótárt vihet, melyet annál a feladattípusnál használhat, amelynél az megengedett. Megfelelő étel és innivaló korlátozott mértékben bevihető. Az írásbeli vizsga folyamán a vizsgázó egy alkalommal rövid időre elhagyhatja a vizsgatermet.
A szóbeli vizsga beszédkészség vizsgarésze 2 fős vizsgabizottság előtt egyénileg zajlik.


A részvizsgák időtartama

    Alapfok
Középfok
 Szóbeli  Beszédértés  35 perc
 40 perc
 Beszédkészség  kb. 15 perc
 kb. 20 perc
 Írásbeli  Írott szöveg értése
 50 perc
 120 perc
 60 perc
150 perc
 Íráskészség  70 perc
 90 perc


Nyelvvizsga-bizonyítvány

A sikeres nyelvvizsgáról a KIT Vizsgaközpont 60 napon belül nyelvvizsga-bizonyítványt bocsát ki.

« vissza a főoldalra

Szöveg mérete: + -
Online jelentkezés tanfolyamainkra

Ügyfélszolgálat

Hétfőtől csütörtökig 
8 és 16.30 óra,
pénteken 8 és 14 óra között.
Telefon: 344-5202
             344-5195
             344-5199


Oldaltérkép
KOTK Vizsgaközpont
KOTK Könyvesbolt
KOTK Külgazdasági Szakközépiskola
Üdülési Csekk elfogadóhely