ORIGO általános nyelvvizsga, angol vagy német nyelvből

A KOTK Oktatási Központ angol, illetve német nyelvből szervez államilag elismert nyelvvizsgát alap-, közép- és felsőfokon, az ITK-Origó vizsgarendszer szerint.

A nyelvvizsga kétnyelvű, a közvetítési készség vizsgálatára is kiterjed.
  • A szóbeli típusú vizsga mindhárom fokon a beszédértés és a beszédkészség mérésére szolgáló feladatokból áll. Ennek egyik részét (hallás utáni szövegértés) nyelvi laborban kell megoldani. A szóbeli vizsga két része csak azonos vizsgaidőpontban és vizsgahelyen tehető le.
  • Az írásbeli típusú vizsga mindhárom fokon az íráskészség, a közvetítési készség és az olvasott szöveg értésének mérésére szolgáló feladatokból áll. A megoldáshoz nyomtatott szótár használható. Ehhez kapcsolódik közép- és felsőfokon egy 50 feladatból álló nyelvtani, lexikai teszt, amelynek megoldásához szótár nem használható.
  • komplex vizsga mindhárom fokon azt jelenti, hogy a vizsgázó mind az öt készség (beszédértés, beszédkészség, íráskészség, olvasott szöveg értése és közvetítési képesség) mérésére szolgáló feladatokat old meg.

A jelentkezés feltétele: betöltött 14. év.

Az írásbeli vizsgák időtartama:

B1 (alapfok)

1 óra

B2 (középfok)

3,5 óra, amelyből 30 perc szolgál a teszt megoldására

C1 (felsőfok)

4.5 óra, amelyből 30 perc szolgál a teszt megoldására

A szóbeli vizsgák időtartama:

Labor
(hallás utáni (gépi hang) szövegértés)

Szóbeli
(vizsgabizottság előtt)

B1 (alapfok)

kb. 10 perc

B1 (alapfok)

kb. 10 perc

B2 (középfok)

kb. 15 perc

B2 (középfok)

kb. 15 perc

C1 (felsőfok)

kb. 20 perc

C1 (felsőfok)

kb. 20 perc

A vizsgát pontozással értékelik. A vizsga akkor minősíthető sikeresnek, ha a vizsgázó minden készségből legalább 40 %-os, összességében pedig legalább 60 %-os teljesítményt ér el.

Az írásbeli vizsgán 100 pont szerezhető mindegyik fokon és nyelvből egységesen. 

Megfelelt: 60 ponttól.

A szóbeli vizsga pontozása:

B1 (alapfok): elérhető 60 pont, megfelelt 36 ponttól

B2 (középfok): elérhető 70 pont, megfelelt 42 ponttól

C1 (felsőfok): elérhető 85 pont, megfelelt 51 ponttól. 

A nyelvvizsgákra jelentkezési lapot a KOTK Ügyfélszolgálatán lehet beszerezni (Budapest, VII., Szövetség utca 37.).

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a vizsga helyszíneként fel kell tüntetnie a KOTK-t, ha nálunk kíván vizsgázni!

Jelentkezni on-line is lehet a http://www.itk.hu/ oldalon keresztül, vizsgahelynek itt is a KOTK-t kell bejelölni.

A vizsgadíjat az ITK postautalványán kell befizetni, a jelentkezés előtt. A jelentkezés csak a befizetéssel együtt érvényes, a jelentkezési határidőn belül!

A határidő letelte után érkezett jelentkezést a következő vizsgaidőszakra fogadjuk el.

Az államilag elismert nyelvvizsgán elért eredményekről az ITK az alábbiak szerint ad tájékoztatást.
  •  Szóbeli eredmények (laboreredmények is): legkorábban a vizsga napját követő 7. naptól, legkésőbb 20 napon belül.
  • A szóbeli részeredménye – a labor vizsga eredménye nélkül – a vizsga napján és helyszínén (az ún. gyorslistán) nyilvánosságra kerül, de ez nem jelent végleges eredményt.
  • Az írásbeli eredmények: legkorábban a vizsga napját követő 15. naptól, legkésőbb 30 napon belül.

A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet a vizsgaeredmények közlésétől 15 napot biztosít az írásbeli és a laboranyag eredményének felülvizsgálatára. Ezt az időmennyiséget sikeres és sikertelen részvizsga eredmények esetén is ki kell várni ahhoz, hogy a bizonyítványok elkészíttetéséhez hozzá lehessen kezdeni, kivéve azt az esetet, ha Ön a felülvizsgálati jogáról lemond. (Azaz sikeres vizsga esetén, ha nincs szándékában felülvizsgálati kérelmet benyújtani és az eredmény közzététele után lemond a felülvizsgálatról, akkor a bizonyítványkészítés időtartamát akár két héttel is lerövidítheti.)

A felülvizsgálati lehetőség (15 napos határidőre) vizsgarészenként az alábbiakra vonatkozik:

- Szóbeli vizsga estén: a laboranyagra

- Írásbeli vizsga esetén: írásbeli anyagra

- Komplex vizsga esetén: labor + írásbeli anyagra (külön-külön 15 nap!)

A lemondást nem lehet visszavonni, ezért javasoljuk, jól gondolja meg, és csak utána döntsön.

Bizonyítvány szóbeli vizsgáról, írásbeli vizsgáról, valamint komplex (egy vizsgaidőszakban, ORIGÓ vizsgarendszerben sikeresen letett írásbeli és szóbeli) vizsgáról adható ki. Az eltérő időpontban letett szóbeli és írásbeli vizsgáról utólag nem adnak ki komplex nyelvvizsga-bizonyítványt.

Vizsgadíjak 2012. március 13--tól (forint):

  Szóbeli (A) Írásbeli (B) Komplex (C)
Alapfok

  9 750

10 900 20 650
Középfok 11 750 14 150 25 900
Felsőfok 13 400 15 500 28 900

2012. július 1-jétől megváltoztoztak a vizsgadíj visszafizetésének és a vizsgaidőpont áthelyezésének feltételei.

A vizsgaidõpont áthelyezésének díja 3.500 Ft-ra változott.

http://www.itk.hu/index.php?id=388&fomenu=8&menu=9&almenu=388&lang=hun

http://www.itk.hu/index.php?id=389&fomenu=8&menu=9&almenu=389&lang=hun

 

Tervezett vizsgaidőpontok

Jelentkezési határidő

Írásbeli

Szóbeli

Angol alap, közép
Német alap, közép

2013. április 6.

2013. április 5-12.

2013. március 11.

Angol alap, közép
Német alap, közép

2013. július 6.

2013. július 5-12.

2013. június 10.

Angol alap, közép
Német alap, közép

2013. október 5.

2013. okt.  4-11.

2013. szeptember 9.

Mintafeladatok

« vissza a főoldalra

Szöveg mérete: + -
Online jelentkezés tanfolyamainkra

Ügyfélszolgálat

Hétfőtől csütörtökig 
8 és 16.30 óra,
pénteken 8 és 14 óra között.
Telefon: 344-5202
             344-5195
             344-5199


Oldaltérkép
KOTK Vizsgaközpont
KOTK Könyvesbolt
KOTK Külgazdasági Szakközépiskola
Üdülési Csekk elfogadóhely