Tevékenységünk mutatói

Hallgatói elégedettségi kérdőívek eredménye 10-es skálán

sorszámKérdésekKérdésekre adott válaszok átlagos eredménye
2017
1. Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival?8,12
2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival?8,36
3. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával?7,41
4. Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával?8,02
5. Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek?7,52
6. Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.)7,78
7. Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével?8,13
8. Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével?8,52
9. Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? 7,93

 

A 2017. évi képzések vizsgaeredményei (szakképesítésenként)*

 Adótanácsadó tanfolyam4,13
 Bérügyintéző tanfolyam4,43
 Jövedéki ügyintéző tanfolyam4,20
 Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam1,92
Pénzügyi ügyintéző tanfolyam3,00
 Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam4,09
 Termékdíj-ügyintéző tanfolyam3,76
 Vállalkozási mérlegképes könyvelő tanfolyam3,54
IFRS mérlegképes könyvelő tanfolyam3,43
 Vám-, jövedéki és termékdíj-ügyintéző tanfolyam3,53
 Vámügyintéző tanfolyam4,05

 
*Az első vizsgán  a vizsgát befejezők eredménye.