Tanulmányi tájékoztató

Általános tudnivalók

JELENTKEZÉS

Letölthető NYILATKOZAT KÖLTSÉGVISELÉSRŐL

A jelentkezést akkortól tekintjük érvényesnek, amikor a tanfolyami díjat, annak első részletét (vagy legalább 12000 Ft-ot) a jelentkező befizette.

A jelentkezési lap e-mailben is elküldhető az infoatkotk.hu e-mail címre. Ebben az esetben az első foglalkozáson kell bemutatni az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány eredeti példányát.

Beiratkozás

Beiratkozáskor (vagy legkésőbb a tanfolyam kezdésekor) be kell mutatni a képzés megkezdéséhez előírt iskolai végzettséget és szakmai vagy nyelvi előképzettséget igazoló bizonyítványokat (az eredetit). Ezekről másolatot készítünk, a jelentkezési laphoz csatoljuk. A beiratkozás feltétele általában középfokú végzettség (érettségi).
A tandíjat (vagy az első részletet) beiratkozáskor fizetheti be, és számlát kap róla. Szükség esetén átutalási postautalványt küldünk. Jelentkezését postai úton vagy faxon is elküldheti. (1410 Bp.7, P. 106, fax: 344-52-11).

Tandíjfizetés

A JELENTKEZÉSI LAP-hoz csatolni kell a tandíj (részvételi díj) befizetését igazoló bizonylatot (bevételi pénztárbizonylat, számla, postai feladóvevény, átutalási megbízás).

A tanfolyami díjat átutalással is ki lehet egyenlíteni abban az esetben, ha ezt a jelentkező előzetesen jelezte és a KOTK kiállította a számlát.

Az átutalási megbízáson a közlemény rovatban kérjük a KOTK által kiállított számla sorszámára hivatkozni, vagy a tanfolyam megnevezését feltüntetni.

MUNKAREND

 • Esti tanfolyamok: általában hetente 2 alkalommal 4 tanóra, 17 órától.
 • Hétvégi tanfolyamok: pénteken 15-20 óra, vagy szombaton 9-16 óra között, az egyéni felkészülést segítő konzultáció, 6-8 tanórában.
 • Nyelvtanfolyamok: napközben vagy este, heti 2 vagy 3 alkalommal 2-3 tanóra.
 • Munkaügyi Központ támogatásával naponta 4-6 tanórában folynak a tanfolyamok.
 • Külgazdasági Szakközépiskolában nappali, esti és levelező tagozaton folyik az oktatás.

NYELVOKTATÁS
Az oktatás a KOTK által kidolgozott tanmenet szerint, vezetőtanárok irányítása és folyamatos ellenőrzése mellett folyik, angol, német, orosz és igény szerint más nyelven is.

A jelentkezők írásbeli és szóbeli szintfelmérés után, tudásszintjük alapján kerülnek a megfelelő csoportba. A résztvevők folyamatosan tanulhatnak tovább a következő szinten. A hallgató a következő modulba léphet, ha a számonkérések átlageredménye eléri a 60%-ot. Az általános nyelvek képzési programja általában 60 órás modulokból áll.

Időbeosztás:

 • Esti nyelvtanfolyamok: heti 2×3 óra 17.00-19.30 óráig
 • Napközbeni nyelvtanfolyamok: heti 2×3 óra vagy heti 5×4 óra délelőtt vagy kora délután.
 • Nyári intenzív tanfolyamok heti 5×4 óra délelőtt vagy kora délután

A KOTK megalakulása óta fontos tevékenysége a nyelvoktatás. Az általános nyelvismeret mellett nélkülözhetetlen a szakmai nyelvezet elsajátítása a gazdasági, külgazdasági szakmákhoz. A szakmai követelmények sok esetben állami nyelvvizsgát is elõírnak. A hallgatók a szakmai képzést kiegészítő és ahhoz igazodó nyelvtanfolyamra iratkozhatnak be.
A kereskedelmi, külkereskedelmi, jövedéki, logisztikai, marketing, vámügyi és szállítmányozási szakmai tanfolyamnak része az angol vagy német szaknyelv oktatása.
A jelentkezők nyelvtudási szintfelmérésen vesznek részt, annak érdekében, hogy a számukra megfelelő szintű és intenzitású csoportba kerüljenek.

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

A képzéshez kapcsolódó szolgáltatások

 • előzetes tudásszintmérés (nyelvi képzésnél ingyenes),
 • elhelyezkedési tanácsadás,
 • álláskeresési technikák oktatása.

A szolgáltatások célja az, hogy segítse a képzések résztvevőit bekapcsolódni a képzésbe, felkészítse őket a sikeres szereplésre a munkaerőpiacon.

A TANFOLYAMOK KEZDÉSI IDŐPONTJA
Általában a tanév elején (szeptember-október) kezdődnek a tanfolyamok, illetve a második félév elején, február-márciusban, a jelentkezők száma szerint. A tervezett tanfolyamok adatai (szakma, időbeosztás, árak stb.) a tanfolyamok menüpont alatt találhatók.

A képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni. Kellő számú jelentkező esetén a tanfolyamokat az év bármely szakában indítjuk.

AZ OKTATÁS HELYSZÍNE

Az oktatás a saját tantermeinkben, a KOTK épületében (a Bp., VII. Szövetség utca 37-ben) folyik.
Cégek, intézmények felkérésére kihelyezett tanfolyamokat is szervezünk.

JEGYZETELLÁTÁS

A tanfolyamokhoz szükséges könyveket, jegyzeteket könyvesboltunkban lehet megvásárolni, ahol hallgatóink 10% kedvezményt kapnak.

KÉPZÉSI DÍJ

A képzési díjat a jelentkezők egy összegben vagy részletekben fizethetik be. Nem tartalmazza a jegyzetek árát, a tantárgyi vagy modulzáró vizsgák díját, a tantárgyi pótvizsgák és a szakmai vizsga díját. A tanfolyam kezdete előtt visszalépőknek – 12000 Ft beiratkozási díj levonásával – visszafizetjük a befizetett képzési díjat. A tanfolyam megkezdése után a rajta kívülálló ok (pl. baleset, betegség) miatt kimaradó hallgatót a befizetett díj időarányos része illeti meg, ha írásban kéri, és a megfelelő igazolásokat csatolja.
Ha egy tanfolyam elmarad, pl. csekély számú jelentkezés miatt, akkor a befizetett teljes összeget visszatérítjük.

SZAKMAI VIZSGA

Szakmai tanfolyamaink résztvevőit a szakképzési törvény által előírt módon, az Országos képzési jegyzék (OKJ) szerinti szakképesítések megszerzésére készítjük fel. A szaktanfolyamok a KOTK által szervezett szakmai vizsgával zárulnak. A vizsgára jelentkezés feltétele a sikeres modulzáró vizsgák igazolása. Más képzőintézménynél szerzett modulzáró vizsgát is elfogadunk.
A sikeresen vizsgázók államilag elismert szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak.

NYELVVIZSGA

Angol és német nyelvből alap-, közép- és felsőfokú, A, B és C típusú általános nyelvvizsgákat szervezünk, az ORIGO vizsgarendszer szerint.

Angol és német kereskedelmi szaknyelvből a KITEX vizsgarendszer szerint alap- közép- és felsőfokú, A, B és C típusú, egynyelvű vizsgát tehetnek a jelentkezők.

JELENTKEZÉS VIZSGÁRA

Évközi tantárgyi vagy modulzáró vizsgákra a tanulmányi kötelezettségek teljesítése után lehet jelentkezni. A vizsgán a személyi igazolványt be kell mutatni.
A szakmai vizsga részeinek ismételt teljesítése alóli vizsgafelmentés iránti kérelmet a vizsgára való jelentkezéskor írásban kell benyújtani a vizsgaszervezőnek. A vizsgafelmentés tárgyában a szakmai vizsgabizottság dönt. A vizsgabizottság a döntését – a vizsga letételét igazoló okirat és a vizsgázó kérelméhez csatolt dokumentumok figyelembevételével – hozza meg.

Nyelvvizsgára online (ITKKITEX) a vizsgadíj befizetését igazoló bizonylat csatolásával  lehet jelentkezni.

EGYÉB TUDNIVALÓK

A felnőttképzési törvény szerint engdélyezett képzések képzési programjai a tanulmányi osztályon munkaidőben (8.30 és 16.30 között) megtekinthetők.

A szakképesítéssel rendelkezők számára egyes felsőoktatási intézmények felvételi kedvezményt (többletpontokat) adnak. (Ld. a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban: www.felvi.hu)

Munkanélküli hallgatóink képzési támogatást igényelhetnek az illetékes munkaügyi központtól, amelyek a támogatást egyéni elbírálás alapján nyújtják.
A nálunk végzők díjmentesen igénybe vehetik elhelyezkedési tanácsadási (munkahely-közvetítő) szolgálatunkat.

ÜGYINTÉZÉS

Az ügyfélszolgálat hétfőtől csütörtökig 8-16.30, pénteken 8-14 óráig áll az érdeklődők és a képzésben résztvevők rendelkezésére.
(Budapest VII., Szövetség utca 37. Telefon: 344-5199.)